ข่าวประชาสัมพันธ์


15-9-62 สโมสรโรตารีราชเทวี จัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (View:965) วันที่ 11/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สร.ราชเทวี จัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมพัฒนาสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนราชเทวี ทั้ง 24 ชุมชนและผู้สนใจ  ได้ลงมือทำอาหาร (Workshop) เมนูผัดไท “สูตรมังสวิรัต”  วันอาทิตย์ที่ 15 กันายน 2562  เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ณ ลานกีฬาพัฒน์ ๒