ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารึกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมงาน วันสันติภาพสากลและโรตารีวันเดย์ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (View:879) วันที่ 12/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สอนทำผัดไทย วุ้นแฟนซึ่ งานประดิษฐ์ ฯลฯ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น.