ข่าวประชาสัมพันธ์


๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมเตรียมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตหนองแขม (View:972) วันที่ 12/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ดำเนินการโดย กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีหนองแขม สโมสรโรตารีหนองแขม สำนักงานเขตหนองแขม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม และคณะกรรมการ กต.ตร.สน.หนองแขม ณ ภัตตาคารเชฟกระทะเหล็ก