ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.ราชเทวี ส่งมอบอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้แก่ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4,500 ชุด (View:141) วันที่ 07/10/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ส่งมอบอุปกรณ์ถอดเข็ม (Needle dispensers) ให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4,500 ชุด เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ  หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  โดยสโมสรโรตารีราชเทวี เป็นผู้ช่วยประสานงานกับผู้บริจาค