ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-6 หรืออายุ 12-18 ปี เข้าร่วมโครงการ English Public Speaking ปีที่ 25 จัดโดยสโมสรโรตารีสาทร (View:1040) วันที่ 08/10/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

 

เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการจะฝึกฝนและลับคมในการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  ฝึกการเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเยาวชนที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

ฝึกสอนอย่างเข้มข้นโดยวิทยากรระดับประเทศที่ค่าตัวหลักแสนหลักล้าน

ค่าเรียนแสนถูก เพราะเก็บค่าอาหาร 3 วัน เพียงคนละ 1,500 บาทเท่านั้น  รับจำนวนจำกัด  (โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีผู้ประสานงาน   ดร.นนทิ จุลสุคนธ์   KBank: 774 200 6810)

ดูรายละเอียดได้จาก Fact sheet ที่แนบมานี้นะคะ