ข่าวประชาสัมพันธ์


31 ต.ค. สร.บึงกุ่ม ประชุมประจำสัปดาห์ และต้อนรับแขกจาก RC Nagoya-Higashiyama D. 2760 จากประเทศญี่ปุ่น (View:2014) วันที่ 04/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งกันและกันภายใต้บรรยายกาศที่อบอุ่น ชื่นมื่น