ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพระนคร งาน Rotary Day โรตารีเพื่อชุมชนพระนคร วันเสาร์ที่ 23 พย.2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ถนนดินสอ (View:2275) วันที่ 05/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

 

สร.พระนคร ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน และ/หรือ สโมสร-องค์กร ตามรายชื่อที่แนบมา ที่ร่วมเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ และขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีเปิดงานช่วง 13.00-14.00 น. กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนท่านที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมเพิ่มเติม เรียนเชิญติดต่อ 
อน.วิรัตน์ งามขำ
ประธานบริการชุมชน และประธานโครงการฯ อย่างช้าภายใน 8 พย. 2562 ค่ะ

ขออภัยหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาด โปรดติดต่อเราด่วนเพื่อแก้ไข

สุพรรณ วิบูลย์มา (แลมบ์)
นายก สร.พระนคร 
ในนามคณะกรรมการจัดงาน / คณะกรรมการบริหารสโมสร และ สมาชิกทุกคน
4 พย. 2562