ข่าวประชาสัมพันธ์


ทริปท่องเที่ยวเพื่อสันติภาพ เกาะเจจู เกาหลีใต้ (View:907) วันที่ 24/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

  สโมสรโรตารีปากเกร็ด  นนทบุรี  นำโดย นย.มณฑิรา  ไม้จันทรดี  ผชภ.จิรพล  ชูชาติ  สมาชิกสโมสร  ได้จัดทริปท่องเที่ยวเพื่อสันติภาพ ขึ้นที่เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้  ในวันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน  2562  เพื่อสนับสนุนการจัดหาทุน โครงการ Rotary Peace Music II