ข่าวประชาสัมพันธ์


24-11-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี จัดงาน Rotary One Day (View:838) วันที่ 26/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

24-11-62  สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี จัดงาน Rotary One Day “วันแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนราชเทวี” บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพ นำโดย นย.วรจักร ณ เชียงตุง สโมสรโรตารีราชเทวี เปิดงานร่วมกับนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ ลานกีฬาพัฒน์ ๒