ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบโครงการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม จ.แพร่ และ จ.น่าน (View:2415) วันที่ 15/01/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์ ได้ไปส่งมอบโครงการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ในเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ มอบโครงการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และอุปกรณ์กีฬา อีกทั้งสนับสนุนซื้อเครื่องเสียง เป็นเงินจำนวน 10,500 บาท โดยมี สร.โรตารีสอง ภาค 3360 ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2. โรงเรียนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้มอบโครงการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และอุปกรณ์กีฬา โดยมี สร.โรตารีเวียงโกสัย สร.โรตารีแพร่ และ สร.โรตารีร้องกวาง ภาค 3360 ร่วมกิจกรรมด้วย

3. โรงเรียนบ้านน้ำตวง อ.แม่จริม จ.น่าน ได้มอบคอร์นแฟลกส์ อุปกรณ์กีฬา และสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 4,000 บาท โดยมี สร.โรตารีเวียงสา และ สร.โรตารีสอง ภาค 3360 ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

4.โรงเรียนสา จ.น่าน ได้มอบอุปกรณ์กีฬา โดยมี สร.โรตารีเวียงสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย