ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมครั้งที่ 15/2562 (View:339) วันที่ 13/02/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นายกวินัย รัตนศิริวิไล นายกสโมสรโรตารียานนาวา  ปี 2562-2563  ประชุมครั้งที่ 15/2562 สมาชิกสโมสรโรตารียานนาวาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องน่านสินธุ์ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซส์