ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.กรุงเทพตะวันออก ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 63 เวลา 19.00 น. (View:185) วันที่ 19/03/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ทางโทรศัพท์มือถือพร้อมกันโดยจะมีข้อความเตือนให้รับ

ในห้องไลน์กลุ่มของสโมสรทางระบบ VDO Call Line Conference

โปรดเตรียมสมอลทอร์ด(หูฟัง)เพื่อสะดวกในการสนทนาและฟังเสียง