ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประจำสับดาห์ครั้งที่ 20/2562 (View:179) วันที่ 02/04/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายกวินัย รัตนศิริวิไล นายกสโมสรโรตารียานนาวา ปี 2562-2563  เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินการกิจกรรมสโมสรโรตารียานนาวา เช่น การก่อสร้างอาคารบ้านพักโรงเรียนห้วยห้า การเลื่อนการจัดกิจกรรม การป้องกันดูแลในช่วงการเเพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid 19) พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการ Global Grant และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างสานประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มไลน์ยานนาวา