ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญบริจาคถุงยังชีพ โครงการ พระนครปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง (View:380) วันที่ 14/05/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

 

ประชากร 20 ชุมชนในพื้นที่เขตพระนครจำนวนหนึ่ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ สร.พระนคร ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนง.เขตพระนคร เข้าเยี่ยม+ให้ความช่วยเหลือมาหลายวาระแล้ว 

ในสถานการณ์โควิด-19 ความทุกข์ยากทวีความรุนแรง กระทบคุณภาพชีวิตของเขา+ครอบครัว/ผู้ดูแล

สร.พระนคร อาสาเป็นสะพานบุญเรียนเชิญท่านที่มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ *ถุงยังชีพ* ถุงละ 500 บาท มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง 70 ราย (ตามข้อมูลของเขต) ถึงที่บ้าน

**วิธีโอนเงินอยู่ท้ายข้อความนี้

รายชื่อผู้บริจาค
1. อน.ทรงชัย สร.พระนคร 4 ถุง - โอนแล้ว
2. รทร.ไพศาล สร.พระนคร 4 ถุง - โอนแล้ว
3. อน.วิรัตน์ สร.พระนคร 1 ถุง - โอนแล้ว
4. นย.สุพรรณ (แลมบ์) สร.พระนคร 4 ถุง - โอนแล้ว
5. นยล.สุรพล สร.พระนคร - 10 ถุง - โอนแล้ว
6. อน.ยุวดี สร.บางรัก 1 ถุง - โอนแล้ว
7. รทร.นภสร สร.พระนคร 1 ถุง - โอนแล้ว
8. คุณสุมนา มหาอิทธิดล เพื่อนคุณแลมบ์ 4 ถุง - โอนแล้ว
9. คุณโป้ง วิบูลย์มา บุตร อน.ทนงศักดิ์ 2 ถุง 
10. ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ  10 ถุง - โอนแล้ว
11.รทร วุฒิ 2 ถุง-โอนแล้ว
12. พญ.วิมลวรรณ รัตนธราธร รพ.กรุงเทพ 4 ถุง - โอนแล้ว
13.
14.
15.
16.

โปรดโอนเงินเข้าบัญชี 
นายวิรัตน์ งามขำ (ประธานบริการชุมชน สร.พระนคร)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 678-8-13946-6
เพื่อโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยติดเตียง 
และส่งชื่อ/สลิปทางไลน์ที่แนบมานี้ค่ะ 

ขอผู้ให้จงยิ่งได้รับ (1 heart)

สุพรรณ วิบูลย์มา
นายก สร.พระนคร ปี 2562-63
14 พค.63