ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 15 พ.ค. 63 สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ 5 ชุมชน ในเขตประเวศเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วอีก 350 ครัวเรือน รวมเป็น 1,070 ครัวเรือน (View:353) วันที่ 16/05/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม