ข่าวประชาสัมพันธ์


15-5-63 สโมสรโรตารีราชเทวี มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID_19 (View:365) วันที่ 17/05/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นยล.สรณีย์ ลำดวล  และ รทร.ศตพร รักษ์สุดา เป็นตัวแทนในนามสโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกับโรตารีสากล ภาค 3350  มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID_19 (หน้ากากผ้า, สเปรย์แอลกอลฮอลล์, เจลล้างมือแอลกอฮอล์)  ให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน โดยมี พ.ญ. เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 2  เป็นผู้รับมอบในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563