ข่าวประชาสัมพันธ์


โรตารีสู้ภัยโควิดมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอลล์ฝ่ายทะเบียนเขตบางขุนเทียน (View:200) วันที่ 30/06/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์มอบชุดหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 30 ชุด เพื่อมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ปฏิบัติงานทะเบียนประจำสำนักงานเขตบางขุนเทียน และสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม มอบหน้ากากผ้าฝ้าย จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ฝ่ายทะเบียนเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยมี นายบัณฑิต พูลกลับ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน