ข่าวประชาสัมพันธ์


ตู้รวมใจปันความสุข โรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ (View:214) วันที่ 30/06/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

"ตู้รวมใจปันความสุขยานนาวา" เกิดจากนโยบายของ กศน.กทม.ที่มอบให้ กศน.เขตยานนาวาและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา และสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ร่วมใจกันทำขึ้น ภายใต้หลักคิด "รวมใจคนให้ ปลอดภัยคนรับ และปันสุขทุกฝ่าย"
"ตู้รวมใจปันความสุขยานนาวา" เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านบางกอกยางยนต์สมาร์ทไทร์ ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 17 เขตยานนาวา 
... แบ่งปันอย่างมีสติเหตุผลและพอเพียง โดยไม่ได้เรียกร้องการขอสนับสนุนจากภาครัฐ เน้นการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสา ไม่ต้องสร้างภาพ ไม่ต้องรายงานผลที่ใคร รายงานใจตัวเองพอ