ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 (View:400) วันที่ 30/06/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์กำหนดจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร ประจำปีบริหาร 2563-64 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องอาหารบ้านพลอย ถนนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร