ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเพื่อชุมชน : ถวายจตุปัจจัยเพือบูรณะเรือโบราณ สำนักงานเขตยานนาวา (View:291) วันที่ 31/07/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
       นย.ดร.ธนณัฎฐ์ แจ้งสามสี นายกสโมสรโรตารียานนาวา ผช.ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารียานนาวา ร่วมใจกันถวายจตุปัจจัยแด่หลวงพ่อวัดด่านเพื่อนำไปบูรณะซ่อมแซมเรือโบราณ ให้เป็นสัญญลักษณ์เขตพื้นที่สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามโครงการซ่อมแซมเรือโบราณ (ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) ณ วัดด่าน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
                 ด้วยไมตรีจิตแห่งโตารี

                     เลขานุการสโมสร