ข่าวประชาสัมพันธ์


29-7-63 สร.ราชเทวี ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร สร.กรุงเทพ-พระราม3 (View:300) วันที่ 31/07/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นย.สรณีย์ ลำดวล และ รทร.ศตพร รักษ์สุดา (เลขา) สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2563-64  สโมสรโรตารีกรุงเทพ-พระราม3 พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ นย.เกศราพร ตันติวิไลศิลป์ นายกรุ่น 116 ณ โรงงานแม่รวย(โก๋แก่)  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563