ข่าวประชาสัมพันธ์


29-7-63 สร.ราชเทวี ร่วมงานฉลองนายกสโมสรโรตารีธนบุรี คนที่ 62 (View:304) วันที่ 31/07/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นย.สรณีย์ ลำดวล สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมงานฉลองนายกสโมสรโรตารีธนบุรี คนที่ 62 และคณะกรรมการบริหาร ปี 2563-64  พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ นย.สุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร นายกรุ่น 116  ณ โรงแรมนารายณ์ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563