ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (View:240) วันที่ 09/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.

     นย.ดร.ธนณัฏฐ์ แจ้งสามสี นายกสโมสรโรตารียานนาวา และสมาชิกสโมสรโรตารียานนาวาร่วมพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตยานนาวา  เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติของจิตอาสาพระราชทาน เขตยานนาวา สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งพระองค์ท่านทรงห่วงใยและคำนึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

                                ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                                    เลขานุการสโมสร