ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 6/2563 และงานเลี้ยง Thanks you Party (View:127) วันที่ 14/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. 

    นย ดร.ธนณัฎฐ์ แจ้งสามสี นายกสโมสร เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 6/2563-2564 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวโรตารีที่ควรทราบ และการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรโรตารียานนาวา พร้อมงานเลี้ยง Thank You Party ฉลองรางวัลแห่งความสำเร็จ จากใจ นยผ.วินัย รัตนศิริวิไล  กับรางวัลอันทรงเกียรติยศ ถึง 6 รางวัลด้วยกัน ณ ภัตตาคารแสนยอดซีฟูดส์ ถนนพระราม 3 ซ.12

             ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                เลขานุการสโมสร