ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมชุมชน : โครงการปันสุขเพื่อชุมชน แจกอาหารฟรี ครั้งที่ 5 : ชุมชนโสณมัย (View:115) วันที่ 14/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.
       นย.ดร.ธนณัฎฐ์ แจ้งสามสี นายกสโมสรโรตารียานนาวาพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารียานนาวา ร่วมโครงการปันสุขเพื่อชุมชน แจกอาหารฟรี ครั้งที่ 5  วันนี้เป็นเมนูข้าวหมกไก่ ขนม น้ำดื่มและแอปเปิ้ลสดรสอร่อย ปรุงสด ใหม่ ร้อนๆ พร่้อมรับประทานจากฝีมือฃแม่ครัวชุมชน ที่ปรุงตามหลักการของศาสนาอิสลาม จำนวน 300 ชุม ณ ชุมชนโสณมัย เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่มีมีความเข้มแข็งในด้านการจัดกิจกรรมชมรม To be Number อีกทั้งมีประวัตืความเป็นมาที่น่าสนใจ ทางสโมสรได้รับการประสานความร่วมมือด้วยดีจากปรธานชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตยานนาวาด้วยความเรียบร้อย

        ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

            เลขานุการสโมสร