ข่าวประชาสัมพันธ์


31 ม.ค. 61 สโมสรโรตารีจตุจักร จัดพิธีสถาปนาจัดตั้งสโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนประชานิเวศน์ (View:218) วันที่ 26/01/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน เข้าร่วมงานสถาปนาจัดตั้งสโมสรอินเตอร์แรค โรงเรียนประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนประชานิเวศน์