ข่าวประชาสัมพันธ์


28-1-61 ร่วมงานฉลองมงคลสมรส นางสาวเนติมา ชำนาญศิลป์ และ นายภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล (เจ้าบ่าวเป็นบุตรชายของ อน.ชัยธวัช - โรตารีแอนน์ พญ.มธุรส ดีสวัสดิ์มงคล) (View:273) วันที่ 29/01/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพสมาชิก พร้อมโรตารีแอนน์ สโมสรโรตารีพระโขนง

ร่วมงานฉลองมงคลสมรส

นางสาวเนติมา ชำนาญศิลป์ และ นายภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล

(เจ้าบ่าวเป็นบุตรชายของ อน.ชัยธวัช - โรตารีแอนน์ พญ.มธุรส ดีสวัสดิ์มงคล)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท

ที่ผ่านมา