ข่าวประชาสัมพันธ์


27 เม.ย. 61 ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย นำนักเรียนผู้สูงอายุปฏิบัติภารกิจประจำวัน (View:317) วันที่ 27/04/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

27 เมษายน 2561 ผชภ.ลิิขิต ลิ้มรสรวย ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา (RCC Yannawa Elderly School) นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวาปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และออกกำลังกาย จากนั้นผู้จัดการโรงเรียนฯ จะใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ประสบการณ์ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ ห้องเรียนสำนักงานเขตยานนาวา