ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว (View:150) วันที่ 12/05/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว