ข่าวประชาสัมพันธ์


29 พ.ค. 61 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ร่วมจัดงานอิ่มบุญวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๑ (View:338) วันที่ 29/05/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ สำนักงานเขตห้วยขวาง สโมสรโรตารีลาดพร้า่ว สโมสรโรตารีวังทองหลาง และเครือข่ายประชารัฐ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา "อิ่มบุญวิสาขบูชา" พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดมาเป็นปีที่ ๗ และเป็นงานอิ่มบุญครั้งที่ ๒๐ ได้รับเกียรติจาก นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนเครือข่ายประชาชน ทหาร ตำรวจ และประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙