ข่าวประชาสัมพันธ์


16-12-60 สร.ลาดพร้าว - ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ SKF Strike Bowl ชั้น 7 มาบุญครอง (View:147) วันที่ 13/12/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีลาดพร้าว ขอเรียนเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผวภ.มารศี สกุลหลิว และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ SKF Strike Bowl ชั้น 7 ตึกมาบุญครอง ปทุมวัน เวลา 9.30 - 13.00 น.

ติดต่อ ประธานจัดงาน นย.ดร.สุมาลัย กองแก้ว โทร. 081-835-1941

         ผู้ประสานการจัดงาน อน.เอกชัย แช่ตั้ง โทร. 089-449-6344