ข่าวประชาสัมพันธ์


26-06-61 สร.บางคอแหลม - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร (View:171) วันที่ 13/06/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีบางคอแหลม ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว (ต่าลงทะเบียน 1,000 บาท)