ข่าวประชาสัมพันธ์


9 ก.ค. 61 สร.กท.รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีดีเด่นแห่งชาติร่วมแสดงความยินดี (View:227) วันที่ 09/07/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นฯ ในครั้งนี้ ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้ ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิธัมม พุทธะ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นายกิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการองค์กรฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณ บ้านมนังคศิลา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์