ข่าวประชาสัมพันธ์


นย.ลิขิต ลิ้มรสรวย บรรยายให้ความรู้แก่ชุมชนโรตารีเลิศอุบล "การขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของชุมชนโรตารี" (View:264) วันที่ 25/08/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

(25 ส.ค. 61) เวลา 13.00 น. นย.ลิขิต ลิ้มรสรวย นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์และประธานคณะอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 3350 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนโรตารีเลิศอุบล ในหัวข้อ "การขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของชุมชนโรตารี" และ "การยกระดับชุมชนโรตารีให้เข้งแข็งและเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน" โดยมี ผชภ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานบริการชุมชน ภาค 3350 เข้าร่วมงานและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรตารี ณ ที่ทำการชุมชนเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร