ประวัติประธานภาพลักษณ์


ประวัติ นายสัตวแพทย์ สมพล ศิริอุดมเศรษฐ

เกิด 26 มีค 2494 อายุ 68 ปี

พ. ศ. 2518 จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ. ศ. 2518 ถึงพ. ศ. 2522 เข้าทำงานบริษัทแอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจริญโภคภัณท์ ในตำแหน่งนักวิชาการ ด้านยาสัตว์และเครื่องมือที่ใช้กับสัตว์ ตำแหน่งสุดท้ายในบริษัทก่อนลาออกมาประกอบกิจการเอง คือรองผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด

พ. ศ. 2523 ถึงปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด นำเข้าและส่งออก อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ และ อุปกรณ์ ทางด้านฟาร์มปศุสัตว์ อุปกรณ์ การแช่แข็งลบ 196 องศาซี และบริการ เติม ออกซิเจน และ ไนโตรเจน เหลว ตาม คลินิก และ โรงพยาบาล

เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นคณะทำงานที่ปรึกษาทางด้านทางภาคเอกชนกองอาหารและยาที่เกี่ยวกับเครื่องมือสัตวแพทย์

เคยเป็นอุปนายกสมาคมสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เคยเป็นอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

เป็นโรเทเรียน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ปีที่ท่าน อผภ เชาว์ นราฤิทธ์ เป็น ผู้ ว่าการ ภาค 3350 โรตารีสากล

ร่วมเป็น กรรมการ ของ ภาค 3350 ในงาน ต่างๆ เช่น ประธาน บริหารสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค บรรณาธิการ นิตยสาร สารผู้ว่าการภาค เคยเป็น นายกสโมสรโรตารี ลุมพินี ในปี ที่ท่าน ผู้ว่า ยงวุฒิ จงกิตติพงษ์ เป็น ผู้ ว่าการ ภาค 3350 โรตารี สากล และปัจจุบันยัง ดำเนินกิจกรรม เป็นสมาชิก โรตารีในสโมสร กรุงเทพ-รัชดาภิเษก ของโรตารี่ภาค 3350 โรตารี สากล อยู่