กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสร วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานะที่จัดงาน :: ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดช่องนนทรี ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
25/08/2019 คณะอนุกรรมการเว็บไซต์ภาค 3350 กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสร
ลงทะเบียน